Email:

Şifre:

KARARLAR

YARGI KARARLARI

Hızlı MenüTeklif mektubunun taşıması gereken zorunlu hususlar nelerdir?

Karar Özeti

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Başvuru ve teklif mektuplarının şekli" başlıklı 53'üncü maddesinde  "(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

 

                  (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

 

 

                  a) Yazılı olması.

 

 

                  b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

 

 

                  c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

 

 

                  ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

 

 

                  d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

 

 

                  e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

 

                  (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

 

 

                  (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

 

 

                  (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır."  denilmek suretiyle teklif mektubunun üzerinde bulunması zorunlu hususlar belirtilmiştir.

 

- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

SORU - CEVAP

Mevzuat

Doğrudan Temin

Sayıştay Kararları

İstatistikler

  • Online Ziyaretci :

    7
  • Bugün Ziyaretci :

    82
  • Karar Sayısı :

    3227

Yargıtay Danıştay Sayıştay

Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım MedyaNef
web tasarım ankara