Email:

Şifre:

KARARLAR

YARGI KARARLARI

Hızlı Menüİhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi ne anlama gelmektedir?

Karar Özeti

Tek satıcılık hali (uygulamada nadiren karşılaşılsa da), bir ürünün veya hizmetin alımı için ihale yapmayı anlamsızlaştırmaktadır. Zira söz konusu durumunda, rekabete açık bir ortam sağlamak fiilen imkansızdır. Bu nedenle de, ihale mevzuatın da böylesi alımların doğrudan teminle gerçekleştirilebilmesine imkan tanınmıştır.

 

Burada akıllara takılan soru tek satıcılık halinin nasıl belirleneceğidir. Konuya ilişkin düzenleme getiren Kamu İhale Genel Tebliği'nin 'Doğrudan Temin' başlıklı 22.2'inci maddesinde;

 

 

'İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulamasında mal ve hizmet alımlarında, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir. Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün bulunmaktadır.', denilmektedir.

 

 

 

 

 

İlgili madde de, tek kişi tarafından karşılanacak ihtiyacın nasıl belirleneceği noktasında bir açıklama yapılmamış, ancak bu şekilde alıncak mal ve hizmet alımlarına ilişkin   KİK 022.0/M ve KİK021.0/H'nolu standart formlar belirlemiştir. İlgili formların dipnotların yer verilen hükümler çerçevesinde 22'inci madenin a,b,c bend'leri gereğince yapılacak alımlarda; ilgili malın veya hizmetin ne olduğu, amacı veya faydasının ne olduğu, neden tek firmadan doğrudan teminle alınmak   zorunda kaldığı vb hususlar yapılan belgelere dayalı olarak  ayrıntılı şekilde açıklanacaktır. Burada tüm yetki ve sorumluluk   idareye bırakılmıştır.

 

 

Diğer taraftan bir taahhüde bağlı olarak tek firmadan alınmasının zorunlu olduğu hallerde de doğrudan temin usulü ile alım yapılabilecektir.

 

- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

SORU - CEVAP

Mevzuat

Doğrudan Temin

Sayıştay Kararları

İstatistikler

  • Online Ziyaretci :

    3
  • Bugün Ziyaretci :

    157
  • Karar Sayısı :

    3233

Yargıtay Danıştay Sayıştay

Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım MedyaNef
web tasarım ankara