Email:

Şifre:

KARARLAR

YARGI KARARLARI

Hızlı Menü4734 Sayılı Kanunun 22 maddesinin a,b,c bentleri çerçevesinde yapılacak alımlarda istenen yaklaşık bedel nedir?

Karar Özeti

4734 Sayılı Kanunun 22 maddesinin a,b,c bentleri çerçevesinde tek kaynaktan alım yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin KİK022.0/M ve KİK021.0/H nolu formların kullanılması zorunludur.

 

İlgili formlar gereğince, alınacak malın ve hizmetin ne olduğu, amacı veya faydası, neden tek kaynaktan alınmasının zorunlu olduğu gibi hususular açıklanacak, daha sonrasında ise işe ilişkin yaklaşık bedel hesaplanacaktır.

 

 

 İlgili formlarda yaklaşık bedelin nasıl belirleneceğini;

 

 

'Yaklaşık Bedel aşağıda yer alan   metotlar kullanılarak gerçekçi bir şekilde tespit edilmiştir (ilgili belgeler eklenecektir):

 

 

   -Aynı malın, malı ilgili tek kaynaktan alan diğer kamu/özel tüzel kişiliklerine veya gerçek kişilere satış fiyatı,

 

 

 -Aynı mal daha önce ilgili tek kaynaktan alındıysa, daha önceki alım bedelinin tedavüldeki Türk parası cinsinden ise ÜFE kullanılarak güncellenmesi, döviz cinsinden ise tespit tarihinde geçerli TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden güncellenmesi,

 

 

 -İlgili tek kaynaktan istenen proforma fatura,

 

 

 -Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası'ndan ve varsa üretim ve/veya satış yapan kurum

 

 

ve kuruluşlardan alınan fiyatlar,

 

 

 -Diğer (açıklanacaktır)"  şeklinde açıklanmıştır.

 

 

Doğrudan teminde yapılacak piyasa araştırmasında hedef  rayiç fiyata ulaşmaktır. 22'inci maddenin a,b,c maddelerinde ise diğer doğrudan teminle yapılabilecek diğer alımlardan farklı olarak, yaklaşık bedel hesaplanması istenerek piyasa araştırması yön verilmeye çalışılmıştır. Bir diğer ifade ile, 22'inci maddenin a,b,c bendinde fiyat araştırması yapılırken ilgili formlarda yer verilen kaynaklara öncelik verilmesi yerinde olacaktır. Ancak, burada da doğrudan teminle alınabilecek diğer işlerde olduğu gibi, formlarda yer verilen kaynaklar dışında da  diğer kaynaklar kullanılarak mal veya hizmetin piyasa rayicine ulaşılabilecektir.

 

- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

SORU - CEVAP

Mevzuat

Doğrudan Temin

Sayıştay Kararları

İstatistikler

  • Online Ziyaretci :

    4
  • Bugün Ziyaretci :

    152
  • Karar Sayısı :

    3233

Yargıtay Danıştay Sayıştay

Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım MedyaNef
web tasarım ankara