Email:

Şifre:

KARARLAR

YARGI KARARLARI

Hızlı MenüDenetim komisyonları üyelerine ödenecek huzur hakkı nasıl belirlenmeli dir?

Karar Özeti

 5393 sayılı Belediye Kanunun “Huzur ve İzin Hakkı” başlıklı 32 inci gereğince, Denetim Komisyonunda görev alan meclis üyelerine belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenmesi gerektiği, ayrıca yine aynı maddede gereğince huzur hakkı ödenecek azami sürenin 45 gün olduğu, ancak fiilen çalışılan süreninin daha az olması halinde çalışılan gün kadar ödeme yapılabileceği hk.

 

Karar

 

 

Sayıştay Temyiz Kurulu

Tutanak No:37618

Tutanak Tarihi: 17.09.2013 

 

 

 1435 sayılı ilamın 1’inci maddesinde, .... Belediyesi Denetim Komisyonu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle toplam 2.509,08 TL.’ye tazmin hükmolunmuştur.

…………………….

5393 sayılı Belediye Kanunun “ Denetim komisyonu” başlıklı 25 inci maddesinde;

………………….

Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler belediye meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir.……”denilmektedir.

Aynı Kanunun “Huzur ve İzin Hakkı” başlıklı 32 inci maddesinde;

“Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.…...” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre, Denetim Komisyonunda görev alan meclis üyelerine belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenmesi gerekmektedir. Denetim Komisyonunda görev yapan meclis üyelerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32 inci maddesindeki huzur hakkı ödenmesi gerekirken, aynı kanunun 25 inci maddesindeki denetim komisyonu toplantılarına katılan kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere yapılan ödemenin ( (2000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar) esas alınarak ödeme yapılması mümkün değildir.

Dilekçi tarafından 5393 sayılı kanunda, denetim komisyonunun çalışmalarının 45 iş gününde tamamlanması gerektiğinin yazıldığı, 2008 yılında nüfusu 10.001-50.000 arası belediyeler için belediye başkanı ödeneğinin 4.115.84 TL. olup Bunun günlük tutarının üçte birinin 45,73 TL olduğunu, Bunun 45 günlük karşılığının ise 2.057,92 olduğu, Bu durumda kişi başına ödenen fazladan tutarın 218,39 TL olup iki kişi için toplam tutarın ise 436,78 TL. olduğu, söz konusu ilamın düzeltilerek tasdik edilmesine karar verilmesi gerektiği belirtilmekte ise de, 5393 sayılı Kanunun 32’nci maddesinde, Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları günler için huzur hakkı ödeneceği belirtilmiş olup, 45 günlük süre huzur hakkı ödenebilecek azami gün sayısı olup, denetim komisyonunun 23 gün toplandığı anlaşıldığından, ilamda kamu zararı da buna göre hesaplanmıştır. 

Bu nedenlerle dilekçi iddialarının reddi ile, 1435 sayılı ilamın 1’inci maddesiyle toplam 2.509,08 TL.’ye tazmin hükmünün TASDİKİNE, Oybirliği ile, 


Bu sayfa 4338 kez görüntülendi.
- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

SORU - CEVAP

Mevzuat

Doğrudan Temin

Sayıştay Kararları

İstatistikler

  • Online Ziyaretci :

    3
  • Bugün Ziyaretci :

    51
  • Karar Sayısı :

    3233

Yargıtay Danıştay Sayıştay

Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım MedyaNef
web tasarım ankara