Email:

Şifre:

KARARLAR

YARGI KARARLARI

Hızlı MenüYapım işlerinde hakedişlerin ödenmesi hangi sürelerde yapılmalı?

Karar Özeti

Yapım işleri Genel şžartnamesinin 39’uncu   maddesinin (f) bendinde:


“Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir.  Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.”  denilmektedir.


İlgili hüküm gereğince  hak edişler taraflarca imzalandıktan sonra, sözleşmede aksi bir düzenleme bulunmadıkça, 45 gün içinde ödenmesi gerekmektedir.


Diğer taraftan yapım işlerine ait tip sözleşmelerin    â€œÖdeme yeri ve şartları” başlıklı 11.2’inci maddesinde, “Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir” hükmü ile hak edişlerin idarece onaylandıktan sonra 45 günlük sürenin başlayacağı belirtilmiş olsa da, ilgili durumda Yapım İşleri Genel şžartnamesinde yer alan hükmün geçerli olacağı düşünülmektedir.  

Karar


Bu sayfa 2420 kez görüntülendi.
- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

SORU - CEVAP

Mevzuat

Doğrudan Temin

Sayıştay Kararları

İstatistikler

  • Online Ziyaretci :

    5
  • Bugün Ziyaretci :

    58
  • Karar Sayısı :

    3233

Yargıtay Danıştay Sayıştay

Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım MedyaNef
web tasarım ankara