Email:

Şifre:

KARARLAR

YARGI KARARLARI

Hızlı Menüİş artışı yapabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Karar Özeti

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi"  başlıklı  24'üncü, Yapım İşleri Genel şžartnamesi'nin 21'inci, tip idari şartnamelerin 52'nci, tip sözleşmelerin 28'inci maddelerinde yer almaktadır. Söz konusu maddelerde;

 

 Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

 

 

a)  Sözleşmeye esas proje içinde kalması,      

 

 

b)  İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

 

 

             şžartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise %20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.  

 

 

               Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında %40 'a kadar artırmaya yetkilidir.

 

 

               İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

 

 

               Sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir."

 

 

şeklinde yer almaktadır.

 

 

Söz konusu hükümler gereğince bir iş kaleminde iş artışı yapılmak suretiyle proje değişikliğine gidilebilmesi için ilgili iş kaleminin;

 

 

 


 • Öngörülemeyen bir durumdan kaynaklanması,

 • Esas proje içinde kalması,

 • Yapılmasında zorunluluk bulunması,

 • Teknik veya ekonomik olarak asıl işten ayrılmasının mümkün olmaması,

 • Sözleşme bedelinin   %10-20'lik üst sınırını aşmaması,


 •  

 

 

 

gerekmektedir.

 

 

    Ayrıca, ilgili maddede yer alan,  "İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur."  hükmü gereğince, projenin üst sınırlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda artış yapılmaksızın, ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde işin tasfiye edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

SORU - CEVAP

Mevzuat

Doğrudan Temin

Sayıştay Kararları

İstatistikler

 • Online Ziyaretci :

  3
 • Bugün Ziyaretci :

  155
 • Karar Sayısı :

  3233

Yargıtay Danıştay Sayıştay

Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım MedyaNef
web tasarım ankara