Email:

Şifre:

KARARLAR

YARGI KARARLARI

Hızlı MenüNoter onaylı Ticaret Sicili Gazetesinde “müstenidattır tek başına kullanılamaz” şerhi bulunması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi?

Karar Özeti

Kararda, "müstenidattır tek başına kullanılamaz" şerhinin Gazete sayfalarının aslına uygunluğunun noterce kabulüne halel getirmeyeceği, ihaleye katılım ve yeterlik kriterleri olarak istenilen belgelerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarından edinilen çıktılarının dahi isteklilerce sunulmasının mümkün kılındığı göz önüne alındığında, idarece başvuru sahibi tarafından sunulan noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan "müstenidattır tek başına kullanılamaz" ifadesi nedeniyle belgenin değerlendirmeye alınmamasının mevzuata uygun olmadığı, belirtilmiştir.

- Karara ilişkin daha detaylı bilgi almak için soru / cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz -

SORU - CEVAP

Mevzuat

Doğrudan Temin

Sayıştay Kararları

İstatistikler

  • Online Ziyaretci :

    3
  • Bugün Ziyaretci :

    144
  • Karar Sayısı :

    3233

Yargıtay Danıştay Sayıştay

Bu Sitede yeralan verilerin tamamı ihalekararisor.com' a ait olup. İzinsiz kopyalanması ve yayınlanması izni verilmemiştir.

Web Tasarım MedyaNef
web tasarım ankara